DCS, PLC, MCC sistemlerinin değerlendirilmesi, sistem ihtiyaçlarının tespiti, kapsamının çıkarılması, modernizasyon  
çalışmaları, yedek parça temini, yazılım, haberleşme, uzaktan izleme, arıza giderme, Proses  enstruman seçimi,  
arıza giderme ve ölçüm doğruluğunu kontrol etme gibi hizmetleri kapsamaktadır.
Bir tesis ve onu oluşturan alt proseslerin işletilmesi doğru ve emniyetli bir şekilde yapılmalıdır. Proses ve Kontrol  
Sistemi altyapısı incelenerek işletme operasyon manuelleri hazırlanır. Sahada ve Kontrol sistemi üzerinde  
operatörlere eğitim verilir.
Endüstriyel tesislerin ve güç santrallerinin devreye alma hizmetleri kapsamında;

    - Programlama, Personal Organizasyonu, Dokümantasyon, Test ve değerlendirme
    - Kontrol sistemleri ve Saha Enstrumanları test ve devreye alma
    - Kazan ve yardımcı sistemlerin devreye alınması
    - Blow out, hidrotest, flushing, kimyasal yıkama hizmetleri
    - AG-OG sistemlerinin devreye alınması
    - Yardımcı tesislerin devreye alınması
    - Çevre, güvenlik ve insan sağlığı ile ilgili çalışmalar
    - İşletme KKS kodlama ve ekipmanların, borulamanın işaretlenmesi, PID' lere uyumluluğu
    - Mekanik, Elektrik, Enstruman ve Kontrol sistemleri montaj kontrolleri ve test edilmesi
Alt Proses Ekipmanları, Kontrol Sistemleri, Enstrumanlar, Döner Ekipmanlar ve sürece bağlı olarak bakım hizmeti  
alan cihaz ve ekipmanları programlı bir şekilde takip etmek, izlemek ve ilgili raporları hazırlayarak bakım veya parça  
değişim zamanları konusunda işletmeye bilgiler vermek. Sürekli veya değişen şartlarda ortaya çıkan arıza ve  
problemleri izleyerek çözüm oluşturmak.
Tesislerin ihtiyaçlarını, verimliliğini, işletme şartlarının kontrolünü, Ekipman veya kontrol sistemlerinin durumunu,  
Kayıplara ve maddi hasarlara sebep olan problemleri ve işletme eksikliklerini Uluslararası standartlara göre tespit edip  
Raporlamaya yönelik hizmetlerdir.
<< Geri ...
Mühendislik Hizmetlerimiz
Doğalgaz, Kömür ve Fuel oil yakıtlı Buhar Üretim kazanları, Kojenerasyon santralleri ve bu tesislerde bulunan vana,  
eşanjör, tank, pompa, fan, boru hatları, destekleme, kondenser, degazör, buhar kızdırıcıları, ekonomizer gibi ekipman  
ve ilgili sistemlerine yönelik değerlendirme, yenileme ve onarım hizmetleridir. İlgili bakım hizmetlerini programlama,  
malzeme taleplerini çıkarma,organizasyon işleri, raporlama, test, kalite ölçüm ve kontrolünü kapsar.