Bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve  
yönetilmesi disiplini Proje Yönetimi olarak tanımlanabilir.

SECTech mühendislik ekibi projelerinizin; Planlanma, Kapsam, Zaman Yönetimi, Maliyet, Kalite, İnsan kaynakları,  
İletişim, Risk, Tedarik süreçlerinin yönetiminde hizmete hazırdır.
SECTech Projenizin Planlama aşamasında, Neyin, Niçin, Nasıl ve Ne Zaman yapılacağını tanımlayarak gelecekte  
oluşabilecek fırsatları ve tehlikeleri görebilmenizi sağlar. Risklerin kaldırılması amacıyla, bu konuda gerekli önlemleri  
ve kararları sizler için alarak, projenin başarılı bir şekilde sonuclanması için işlerin ve çalışanların yönetimini Planlar.

Proje planının geliştirilmesinde, görev ve sorumlulukların belirlenmesi, proje - zaman cetvelinin hazırlanması ve proje  
bütçesinin çıkarılması en önemli çalışmalar arasındadır.
SECTech yeni yatırımlarınızın veya mevcut tesislerinizin genişletilmesi, yenilenmesi kararları öncesinde Fizibilite  
çalışması yaparak doğru kararlar almanıza yardımcı olur.
      
Bu amaçla;

1. Piyasa incelemesi: Üretilmesi düşünülen mal veya hizmetin çeşitini, özelliklerini, satılabileceğini, satış  
dönemlerini, sağlayacağı ihracat, istihdam, katma değer gibi iktisadi faydaların neler olacağı değerlendirilir.

2. Kuruluş yeri incelemesi: İşletmenin iktisadi ve sosyal bakımdan maliyetinin en az; buna karşılık sağlayacağı  
faydaların en fazla olması esastır. Bu maksatla, hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabii şartlar, ulaşım  
imkanları, gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel kuruluş yeri tayine çalışılır.

3. Mali inceleme: Yatırımın toplam maliyeti, sabit ve değişir giderlerinin yapısı, işletme sermayesi ihtiyaçları, aylar ve  
yıllar itibariyle nakit akışları ve finansman programı değerlendirilir.

4. Teknolojik inceleme: Üretimde kullanılacak teknik ve teknolojiler ile alternatif üretim teknikleri ve her tekniğe göre  
ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ihtiyaçları, bunların gerektirdiği makina ve teçhizat ile, bunlara ait girdi-çıktı
analizleri, yerleşme planı, inşaat ve montaj işlerinin nasıl yapılacağı, tedarik kaynakları, istihdam edilecek personelin  
miktar ve özellikleri gibi hususlar değerlendirilir.

5. Hukuki inceleme: Yatırım projesinin hazırlanma safhasından kuruluş yerinin seçimi, yatırımın gerçekleştirilmesi,  
işletmenin faaliyete geçip malların pazarlanmasına kadar uyulması gereken kanun, tüzük ve yönetmelikler, yatırım  
üzerinde yapacağı muhtemel etkiler ve getireceği fırsatlar bakımından değerlendirilir.
>> İleri ...
<< Geri ...
Mühendislik Hizmetlerimiz