Referanslar
Kangal Termik Santrali/Kangal/SİVAS. 18 adet Brülör otomasyonu anahtar teslim yapım işi.(Panolar, Otomasyon Kartları, Mühendislik, Yazılım, Scada vb.) Santral 3 Üniteden oluşmakta ve toplam gücü 457MW

Kangal Termik Santrali/Kangal/SİVAS. 18 adet Brülör değişim işi kapsamında saha için mekanik, elektrik ve proje süpervizörlüğü hizmetleri verilmiş olup, çalışmalar halen devam etmektedir.

SASA Polyester A.Ş. /ADANA. Adana fabrikasında bulunan 11 adet kızgın yağ kazanı otomasyon sistemlerine ait proje, mühendislik, yazılım ve scada olmak üzere servisler  yapmış olmakta ve çalışmalarımız halen devam etmektedir.

ENERJİSA /ADANA. Adana Santrali 70t/h lik buhar kazanları, brülörler ve BOP sistemlerine ait otomasyon sistemlerine proje, mühendislik, yazılım ve scada olmak üzere servisler  yapmış olmakta ve çalışmalarımız halen devam etmektedir.

AKENERJİ Çerkezköy Santrali /ÇERKEZKÖY. Tesisin söküm ve kurulum aşamalarında, yurtdışında (Myanmar) otomasyon sistemlerine proje, mühendislik, yazılım ve scada olmak üzere servisler  yapmış olmakta ve çalışmalarımız halen devam etmektedir.

İSTAÇ A.Ş. Kemerburgaz/İSTANBUL. Tıbbi Atık Yakma merkezinde bulunan tesisinde otomasyon sistemlerine proje, mühendislik, yazılım ve scada olmak üzere servisler  yapmış olmakta ve çalışmalarımız halen devam etmektedir.

İSTAÇ A.Ş. Kemerburgaz/İSTANBUL. Tıbbi Atık Yakma merkezinde bulunan tesisinde Buhar Türbini için Kazan Performans Ölçümü yapılmış olup, bu işe ait mekanik ve enstrüman temin, montaj gibi işler tamamlanmıştır.

AKSA Akrilik A.Ş./YALOVA. Fabrika içerisinde bulunan Doğalgaz Santralinde otomasyon sistemlerine proje, mühendislik, yazılım ve scada olmak üzere servisler  yapmış olmakta ve çalışmalarımız halen devam etmektedir.

ÇERKEZKÖY Enerji EÜAŞ/ÇERKEZKÖY. Doğalgaz Santralinde otomasyon sistemlerine proje, mühendislik, yazılım ve scada olmak üzere servisler  yapmış olmakta ve çalışmalarımız halen devam etmektedir.

UĞUR Enerji EÜAŞ/ÇERKEZKÖY. Doğalgaz Santralinde otomasyon sistemlerine proje, mühendislik, yazılım ve scada olmak üzere servisler  yapmış olmakta ve çalışmalarımız halen devam etmektedir.

İSTAÇ A.Ş. Kemerburgaz/İSTANBUL. Tıbbi Atık Yakma merkezinde bulunan tesisinde Kantar revizyon işleri yapılmış olup, bu işe ait otomasyon, mekanik, elektrik ve enstrüman temin, montaj gibi işler tamamlanmıştır.

PAKMAYA A.Ş. /DÜZCE. Fabrika merkezinde bulunan yardımcı buhar tesisinde Oksijen trim işleri yapılmış olup, bu işe ait otomasyon, mekanik, elektrik ve enstrüman temin, montaj gibi işler tamamlanmıştır.

İSTAÇ A.Ş. Kemerburgaz/İSTANBUL. Tıbbi Atık Yakma merkezinde bulunan tesisinde Buhar Türbini için Vaziyet Planları ve Raporlama işleri tamamlanmıştır.

İSTAÇ A.Ş. Kemerburgaz/İSTANBUL. Tıbbi Atık Yakma merkezinde bulunan tesisinde Lokal Pano otomasyon sistemi, mekanik, elektrik ve otomasyon işleri tüm ekipmanların temini dahil anahtar teslimi yapılmıştır.

İSTAÇ A.Ş. Kemerburgaz/İSTANBUL. Tıbbi Atık Yakma merkezinde bulunan tesisinde Kireç Filtre otomasyon sistemi, mekanik, elektrik ve otomasyon işleri tüm ekipmanların temini dahil anahtar teslimi yapılmıştır.

İSTAÇ A.Ş. Kemerburgaz/İSTANBUL. Tıbbi Atık Yakma merkezinde bulunan tesisinde Buhar Türbini PRDS vanası mekanik, elektrik ve otomasyon işleri tüm ekipmanların temini dahil anahtar teslimi yapılmıştır.

Kangal Termik Santrali/Kangal/SİVAS. Santral içerisinde bulunan Kömür sistemlerine ait otomasyon sistemlerinin revizyonları, yazılım, scada, ekipmanlar dahil yapılmak olup, Siemens S5-S7 dönüşüm işleri devam etmektedir.

SASA Polyester A.Ş. /ADANA. Adana fabrikasında kurulu bulunan yardımcı buhar kazanları için otomasyon sisteminin uzaktan izlenmesi amacı ile ENERJİSA  - SASA tesisleri arasında PC Transfer sistemi, mekanik, elektrik ve otomasyon işleri tüm ekipmanların temini dahil anahtar teslimi yapılmıştır.

İSTAÇ A.Ş. Kemerburgaz/İSTANBUL. Tıbbi Atık Yakma merkezinde Gaz Toplama AR-GE projesi mekanik, elektrik ve otomasyon işleri tüm ekipmanların temini dahil anahtar teslimi devam etmektedir.

ETİ MADEN Emet/KÜTAHYA. Emet Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan kojenerasyon tesisi Siemens PCS7 DCS sistemi periyodik bakım hizmetleri.