Kontrol Teknolojileri
   
[Kontrol Sistemleri Entegrasyonu ve Çözüm Hizmetleri] [Tesisat ve Enstrumantasyon Diagramları (PID)] [Proses Kontrol Lojik Diagramları (SAMA's)] [DCS / PLC Loop Diagramları] [DCS / PLC Sistem Dizaynı]
[PC Tabanlı Operatör Konsolları] [HMI / Scada Grafik ve Tasarım Uygulamaları] [Entegre Sistemlerin Kontrol Mimarisinin Oluşturulması] [Otomasyon / MCC Kumanda Panellerinin Tasarımı] [Fabrika (FAT) ve Saha Kabul Testleri (SAT)]
Günümüzde görülen hızlı değişim ve yoğun rekabet, kuruluşlar için tüm kaynakların etken yönetimini zorunlu  
kılmaktadır.

Üretim sistemlerinin yüksek verimlilik ve kalite ilkeleri doğrultusunda etken yönetimi ise ancak endüstriyel  
otomasyonla sağlanabilmektedir. Endüstriyel otomasyon, firmalara teknolojinin sunduğu imkanlarda en üst düzeyde  
yararlanma, hızlı, kaliteli ve çağdaş üretim ortamına sahip olma fırsatı vermektedir.

Teknolojik imkan ve seçeneklerin büyük bir hızla arttığı günümüzde, endüstriyel otomasyonun firmalara getirilerinin  
arttırılmasının yolu, firmanın tamamen özel koşul ve gereksinimlerine uygun sistem ve yazılımların üretilmesinden  
geçmektedir.

Tüm bu süreç içinde gerekli olabilecek her nevi sensör, pnömatik ve hidrolik her türlü ekipman, motorlar, hareket ve  
pozisyon kontrolleri, robotlar raporlamalar, güç MCC üniteleri uzaktan kontroller gibi birçok alanı bünyesinde  
bulunduran ve bir fiil kullanan bir nevi teknolojiler bütünüdür.

SECTech Kontrol Mühendisleri farklı alanlarda ve projelerde edindiği tecrübe ile (DCS, PLC, HMI) endüstriyel  
otomasyon sektöründe tek bir kaynaktan çözüm sağlayarak,  müşteri talepleri ve proses ihtiyaçlarını tüm yönleriyle  
ele alır ve en uygun çözümleri, en doğru teknolojiler ile oluşturmaktadır.

SECTech, proses sürecinde ürünün tasarımı ile başlayan ve ürünün oluşumu için kurulacak sistemin dinamiği  
malzeme seçimi, en akılcı kontrolü, üretim aşamalarının planlanması, kontrolü, anlık ve geriye dönük gözlemlenmesi  
gibi bir dizi süreçle ilgilenir.

PROJE YÖNETİMİ

· Enstruman ve Kontrol Sistemleri
· Otomasyon Proje Koordinasyonu ve
Danışmanlık
· Mühendislik ve Projelendirme
· Sistem Tasarımı

KONTROL SİSTEMİ

PLC
· Standalone CPU
· Redundant CPU

PC
· SCADA
· Özel Yazılımlar
· Veri tabanı

İMALATLARIMIZ

· Otomasyon Panoları İmalatı
· MCC Pano İmalatı

KURULUM, BAKIM, REVİZYON

TESİS KURMA
· Montaj
· Kalibrasyon ve Ön Testler
· Son Testler

BAKIM
· Enstrumantasyon Yenileme
· Hata Bulma ve Giderme

REVİZYON
· Modernizasyon
· Güncelleştirme

YAZILIM HİZMETLERİMİZ

· PLC Yazılımı
· SCADA Yazılımı
· HMI Yazılımı
· Motion Kontrol Yazılımları
· Nümerik Kontrol Yazılımları
· Denetim Sistemleri Yazılımı
· PC Yazılımı
· Özel Yazılımlar
· Saha Veri Toplama Yazılımları
· Geriye Dönük Raporlama
· Micro İşlemci Uygulamaları

PROJE SONRASI HİZMETLER

· Malzeme Satışı
· Teknik Destek
· Servis
· Yerinde Servis
· Uzaktan Erişim
· Telefon Destek
· Eğitim
· Periyodik Bakım