Kontrol Teknolojileri
HMI / Scada Grafik ve Tasarım Uygulamaları

Tesisinizi daha verimli ve görünür hale getirmek, işlerinizi kolaylaştırmak için yanınızdayız.

SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition (veri tabanlı gözetleme ve kontrol sistemeleri) kelimelerinin ilk
harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Proses süreçleri için gözetleyici denetim ve veri toplama işlemlerini
yapan, insan makine ara yüzünü oluşturulan yazılımlardır. SCADA sistemi operatörler için ileri düzeyde kontrol ve
gözetleme özellikleri sağlamaktadırlar.

Genel olarak SCADA sistemi, uygulamada şu imkanları sağlar:

§ Kullanıcı tarafından tanımlanmış işletmeye ait parametreler (Sıcaklık,basınç,seviye,dijital sinyaller,motor ve
vana durumları,sistem durumu vb.) yardımıyla işletmenin proses akışının takibi,
§ Reçete ekranları vasıtasıyla, üretim reçetelerinin girilmesi ve işleyen reçeteler hakkında operatörün
bilgilendirilmesi,
§ Parametre ekranları vasıtasıyla, sistem için gerekli olan limit değerlerin (set-point, alt ve üst alarm değerleri)
girilmesi,
§ P,I,D parametrelerinin girilebilmesi ve gözlenmesi,
§ İşletme değerlerinin tarihsel ve gerçek zamanlı trentlerinin tutulması,
§ Otomatik çalışan sisteme, SCADA ekranlarından manuel müdehale imkanı,
§ Alarm ve arıza durumların gösterilmesi ve yazıcıya ve/veya veri tabanına kaydedilmesi. Sistemdeki tüm
ekipmanların arıza durumları, anında otomasyon sisteminden izlenebildiğinden arızaya zaman kaybetmeden
müdahale söz konusudur.
§ Otomasyon sistemleri, insan hatalarını ortadan kaldırdığı gibi çok az sayıda bir personelle de kontrol altında
tutulabilir.
§ Son teknoloji ile kurulan otomasyon sistemleri, yazılım ve donanım olarak son derece açık sistemlerdir.
Sonradan genişleyebilme ve değiştirilebilme özelliklerine sahiptir. Hatta başka sistemler de otomasyon
sistemine entegre edilebilir.
§ Son kullanıcının istekleri de göz önünde bulundurularak oluşturulmuş senaryoya göre çalışan otomasyon
sistemi, saha ekipmanlarına hatasız kumanda edeceğinden dolayı insan insiyatifinde çalışan sistemlere oranla
çok daha güvenli ve tehlikesiz olacaktır.
<< Geri ...