Kariyer
SECTech Endüstiyel olarak bizim için başarının ilk anahtarı "insan"dır.

Enerji tesisleri başta olmak üzere farklı sektörlerde global bir oyuncu olmayı  
hedefleyen SECTech Endüstriyel'in sahip olduğu insan kaynağının, şirketin  
vizyon ve stratejilerini gerçekleştirebilecek nitelikte bireylerden oluşturulması,  
onların motivasyonunun sağlanması, geliştirilmesi, kısacası etkin bir şekilde  
yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla İnsan Kaynakları olarak  
belirlediğimiz vizyonumuz, şirketimizin faaliyet gösterdiği iş alanlarında,  
sınıfının en iyisi olan İnsan Kaynakları yapısını kurmak ve uygulamaları  
hayata geçirmektir.

Bu amaçla İnsan Kaynakları çatısı altındaki İşe Alım, Ücret Yönetimi,  
Eğitim, İK Stratejileri ve Organizasyonel Gelişim, İş ve Sosyal Güvenlik  
Hukuku, Personel ve İdari İşler  departmanları ve İK Grup departmanları  
bütünleşmiş bir şekilde çalışmayı hedeflemektedir. İnsan Kaynakları  
stratejilerinin çağın gerekliliklerini karşılayacak ve değer üretecek şekilde  
kurgulanması, buna yönelik uygulamaların gerçekleştirmesi, şirket  
bünyesine yayılması ve benimsetilmesi ile değişen ihtiyaçlara bağlı olarak  
sürekli iyileştirilmesi konularında hep birlikte çalışıyoruz.
Özgeçmiş formlarınızı lütfen aşağıdaki  
e-mail adresine gönderiniz.
info@sectech.com.tr