SECTech' in vizyon ve değerlerini başarma hedefi ile İnsan Kaynakları Yönetimi Politikaları şunlardır:

ü Şirketimizin stratejik hedeflerini ve çıkarlarını geliştirmek,
ü Çalışanların, yönetimin ve hükümet kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak,
ü Tercih edilen işveren olarak SECTech' in itibarını sağlamak ve sürdürmek,
ü Karşılıklı güven ve saygının bulunduğu, tüm çalışanların kendini değerli hissettiği, misyonumuzu başarmak
için en iyi çabalarını sarf edebildiği bir işyeri kültürü sağlamak,
ü Pozisyon için en nitelikli bireyi işe almak. Eşit fırsat veren bir işveren olmaktan gurur duyuyoruz ve ırk, dil,
din, cinsiyet, etnik grup, ulus, renk veya fiziksel engele bakmaksızın tüm nitelikli adayların başvurularını
memnuniyetle karşılıyoruz.
ü İnsanları teşvik etme hususunda güçlü inanca sahip olmak.
ü Gerçekleştirilen görevler ile ilgili yasa ve yönergeleri bilmek ve bunlara uymak,
ü Tüm çalışanların işlerinde kendilerinden beklenenleri anlamaları ve yeteneklerinin ve performanslarının, eğitim
ve kariyer planlamalarının gelişmesi için yardım edilmesini sağlamaktan kendilerini sorumlu kılmaları.