SECTech Endüstriyel A.Ş. olarak;

Önce sağlık ve güvenlik ilkesinden hareketle, çalışanlarının sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri  
almayı, bu tedbirleri hayata geçirmek için gerekli araçları bulundurmayı taahhüt eder. Bu ilkenin uygulanabilmesi için  
tüm çalışanlar da yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara istisnasız riayet edeceklerdir.  
Unutulmamalıdır ki, işlerimiz, hiçbir zaman çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil  
ve önemli değildir.

Ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun  
hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere  
uymayı taahhüt etmektedir.

Faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek, oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek  
hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir.

İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını "sürekli iyileştirme" hedefi ile yürütecek, böylelikle tehlikeleri en aza  
indirecektir.