SECTech Endüstriyel A.Ş. olarak Endüstriyel Tesisler alanında ürün ve hizmetlerimizi sağlarken;.
Müşterilerimizin istek ve beklentilerini karşılamayı, ürün ve hizmetlerimizi zamanında ve taahhüt edilen şartlarla,
müşteri memnuniyetini sağlayarak teslim etmeyi,
Güvenlik, performans ve güvenirlik açısından Kalite, Çevre ve İSG ile ilgili yürürlükteki yasalar, tüzükler, mevzuatlara
uyarak gereklerini uygulamayı,
Geri kazanım teknolojilerini uygulayarak atıkları kontrol altında tutmayı ve çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi,
Doğal kaynak ve enerji kullanımını azaltmayı ve çevre kirliliğini önlemeyi,
Faaliyetlerimizde kullandığımız kimyasalların çevreye ve çalışanlara olan zararlı etkilerini azaltmayı,
Tehlikeleri daima önceden belirlemeyi, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevre
korunmasına ilişkin meslek hastalığı, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem alarak acil durum risklerini en aza
indirecek şekilde çalışmayı,
kalite gereksinimlerini tam olarak yerine getirmeyi.
taahhüt ederiz.