Endüstriyel Hizmetler
Enerji Santralleri (Termik, Doğalgaz, F.Oil, Atık Kazanım) ile, Endüstriyel Tesislere yönelik Yatırım, Kurulum, Proses  
iyileştirme, Kontrol Sistemleri, Değerlendirme, Teklif, Proje Yönetimi asistanlığı konularında hizmet veriyoruz.
Endüstriyel Tesislerin kuruluş aşamasından, bitimine kadar olan süreçleri takip edip raporlamak. Oluşabilecek  
problemler için önlemler almak. Biten tesislerde şartname ihtiyaçlarının oluşup oluşmadığını kontrol edip raporlamak.  
Montaj kontrolleri yapmak. Kontrol sistemleri ve donanımlarının kontrollerini yapma hizmetleridir.
Proses ve Tesisle ilgili teknik konuların takibi, işletme şartlarının oluşup oluşmadığı, proje tasarımlarının işletme  
şartlarına uyumluluğunun tespiti, işletme personeli ve işletmesel eksikliklerin çıkarılması gibi hizmetlerdir.
Enerji Santralleri ve Endüstriyel tesislerde yaptığımız hizmetler sonrasında çalışanlara verilen Eğitimlerdir. Bu  
eğitimler daha çok Proses Yapısı ve işlevleri, Proses Kontrolü, Ekipmanlar, Kontrol Sistemleri ve Donanımı, Devreye  
Alma, Elektrik ve Enstrumantasyona yöneliktir.
Enerji Santrallerine yönelik işletme hizmetidir. Santralin devreye alma çalışmaları dahil Müşteriye devrine kadar olan  
çalışmalar olup içerik olarak Mekanik, Elektrik, Otomasyon & Kontrol, Su -Buhar sistemleri, Kazanlar, Buhar  
Türbinleri, Gaz Türbinlerini kapsar. İşletme şartlarına uygun Raporlamalar yapılır. Tasarım Mühendisligi - işletme  
şartları karşılaştırmaları yapılarak problemler raporlanır.
Enerji Santrallerine ve Endüstriyel Tesislere yönelik ve Tasarımsal değerlere göre ;
- Mekanik (Pompa, Vana çeşitleri, Fan, Borulama ve donanımı, Eşanjör, Kondenser, Yedekparça v.b)
- Elektrik (Motor, MCC Paneller, Panolar ve Diğer donanımlar)
- Kontrol ve Otomasyon için DCS, PLC sistemleri, Elektronik kartlar, Kontrolörler, Enstruman, Analizör, Kontrol
vanası gibi seçimlerin yapılması, datalarının hazırlanması hizmetidir.
Müşteri teknik datalarına göre veya kendi malzeme seçimimize göre Yurtiçi veya Yurtdışı Tedariğinin yapılması teslim  
edilmesi hizmetidir.